Maryna Storozhenko

technik weterynarii

- Tytuł‚ lekarza weterynarii uzyskała w 1995r na narodowym Uniwersytecie Agrarnym w Kijowie.
- Od 2012r pracuje na stanowisku technika weterynarii w Klinice VETKA
- Odpowiedzialna za opiekę nad zwierzętami hospitalizowanymi w Klinice,asystuje przy zabiegach chirurgicznych.
- W ciągu kilkuletniej praktyki weterynaryjnej zdobyła wiele umiejętności i doświadczenia.
- Niezastąpiona w wykonywaniu czynności ambulatoryjnych i laboratoryjnych.