Agnieszka Królak

lek. weterynarii


- Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie.
- Zdobywa wiedzę praktyczną w naszej Klinice.
- Rzetelnie i z oddaniem wykonuje powierzone jej zadania.