Magdalena Kowal-Paszek

lek. weterynarii
- absolwentka wydziału Medycyny Weterynaryjnej, SGGW w Warszawie (2002r)
- lekarz internista, zajmuje się również anestezjologią i intensywną terapią
- ukończyła staż anestezjologiczny w Katedrze Wydziału medycyny Weterynaryjnej SGGW.
- obecnie rozpoczęła specjalizację - choroby psów i kotów
- ceniony hodowca kotów rasowych - Sfinks Kanadyjski www.nakedmoon.pl