Andrzej Bereznowski

dr n. weterynaryjnych
- starszy wykładowca w Katedrze chorób zwierząt gospodarskich z Kliniką Koni Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW
- specjalizuje się w medycynie koni - specjalista chirurg i ortopeda